Жобаларды сүйемелдеу тәртібі

Инвесторларды сүйемелдеу туралы

Қарағанды облысының аумағында іске асырылатын және (немесе) іске асыру жоспарланған инвестициялық жобаларды сүйемелдеу жөніндегі осы тәртіп Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдары мен Қарағанды облысының даму институттарының Қарағанды облысының аумағында инвестициялық жобаларды іске асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын инвесторларға ақпараттық-консультациялық және ұйымдастырушылық көмек көрсету жөніндегі іс-қимылдарының мерзімдері мен дәйектілігін белгілейді.

 Тәртіп инвесторлардың мемлекеттік органдармен, Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдарымен және даму институттарымен өзара іс-қимыл рәсімін жеңілдетуге, сондай-ақ Қарағанды облысының аумағында "бір терезе" қағидаты бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді азайтуға бағытталған, осылайша инвестор келесі мәселелер бойынша барлық қажетті ақпаратты ала алады:

- заңды тұлғаны ашу тәртібі;

 - жер учаскесін алу тәртібі;

 - инженерлік инфрақұрылымға қосылу тәртібі;

 - рұқсат беру құжаттарын алу тәртібі.

Өтініш беру

Файл таңдалмады
Файл таңдалмады

Инвестициялық жобаларды қолдау тәртібі

1
Инвестор өтініш береді

Инвестициялық жобаны сүйемелдеуді бастау үшін негіз инвестормен бастапқы келіссөздер жүргізу немесе қоғамның, жергілікті атқарушы органдардың, даму институттарының атына келіп түскен оның өтініші (жазбаша, электрондық пошта арқылы, Қарағанды облысының инвестициялық порталында Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісіне электрондық түрде) болып табылады.

2
Алғашқы келіссөздер жүргізіледі

Инвестор жергілікті атқарушы органдарға және даму институттарына осы Тәртіптің 4-5 Т.Т. 1 т. көрсетілген шарттар болған жағдайда, жергілікті атқарушы органдар мен даму институттары 3 жұмыс күні ішінде инвестормен бастапқы байланыс туралы ақпаратты қоғамға жібереді.

3
Сүйемелдеу үшін жауапты орындаушы тағайындалады

Қоғамның мекенжайына инвестормен бастапқы байланыс немесе оның өтініші туралы ақпарат келіп түскен сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде қоғам басшысы инвестициялық жобаны сүйемелдеу жөніндегі жауапты орындаушыны (бұдан әрі – жауапты орындаушы) тағайындайды.

4
Жауапты орындаушы өтінішті өңдейді

Жұмысқа өтініш алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде келесі іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

1) инвестордың өтінішін алғаны туралы хабардар етеді;

2) инвестор тарапынан байланыс жасаушы тұлға туралы ақпарат сұратады;

3) инвестордың мекенжайына өтінім үлгісі (ол болмаған жағдайда) жолданады;

4) қажет болған жағдайда жоба туралы жетіспейтін ақпаратты сұратады;

5) инвесторды Қарағанды облысындағы инвестициялық қызметті мемлекеттік қолдаудың ықтимал нысандары туралы, қажетті құжаттардың тізбесі, кеңес алу мүмкіндігі туралы хабардар етеді;

6) қажет болған жағдайда инвестордың өкілімен жеке кездесу күнін айқындайды;

7) қажет болған жағдайда инвестор өкілінің жергілікті атқарушы органдардың, даму институттарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен кездесуін ұйымдастырады;

8) өтінішке жазбаша жауап жасайды және өтініште көрсетілген мекенжайға (электрондық мекенжайға) жібереді.

5
Жауапты орындаушы АЭА-ға қатысу үшін ұсыныстар дайындайды

Жауапты орындаушы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп

Инвестордан толтырылған өтінімді алған сәттен бастап 10 жұмыс күні компанияны "Сарыарқа" арнайы экономикалық аймағында, Қарағанды облысының муниципалдық құрылымдарында орналастыру бойынша ұсыныс дайындайды немесе инвестордың "браунфилд" немесе "гринфилд"қажеттіліктерін қанағаттандыратын" іріктейді.

6
Жауапты орындаушы нұсқаны бағалау үшін АЭА-ға барады

Кәсіпорынды Қарағанды облысының аумағында орналастыру бойынша ұсыныстарды алғаннан кейін Инвестор және жауапты орындаушы бірлесіп компанияны орналастыру үшін ұсынылатын алаңдарды қарау күні мен уақытын анықтайды.

7
Жауапты орындаушы инвесторға шешім қабылданғанға дейін кеңес береді

Қажет болған жағдайда жауапты орындаушы инвестордың жобасы үшін әлеуетті өткізу нарықтарын айқындау, қаржыландырудың баламалы көздерін іздестіру мәселелері бойынша консультациялық қолдау көрсетеді, тиісті мемлекеттік органдардың өкілдерімен және жергілікті бизнес ортаның өкілдерімен кездесулер мен жұмыс кеңестерін ұйымдастыру жолымен қажетті шикізаттың қолжетімділігі туралы ақпарат береді.

Инвестор өзінің кәсіпорнын Қарағанды облысының аумағында орналастыру орны туралы түпкілікті шешім қабылдағанға дейін жауапты тұрақты негізде инвестормен оған барлық қажетті қосымша ақпарат беру бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

8
Жауапты орындаушы облыс әкімдігімен меморандумға қол қояды

Инвестор Қарағанды облысының аумағында инвестициялық жобаны іске асыру бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда Қарағанды облысының әкімдігі мен инвестор арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға, ниет туралы келісімге қол қойылуы мүмкін.

9
Жауапты орындаушы ілеспе қызметтер туралы ақпаратты ұсынады

Жауапты орындаушы инвестор инвестициялық жобаны іске асыру бойынша оң шешім қабылдаған сәттен бастап 5 жұмыс күн ішінде инвестициялық жобаны іске асыру кезінде инвесторға көрсетуге жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен өзге де ілеспе көрсетілетін қызметтердің тізбесін, көрсетілетін қызметті берушілердің тізбесін және осы көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну үшін қажетті құжаттардың тізбесін дайындайды.

10
Жауапты орындаушы жобаны іске асырылған тізілімге енгізеді

Барлық қажетті рұқсат беру құжаттарын ресімдегеннен кейін жауапты орындаушы 2 жұмыс күні ішінде жобаны іске асыру мерзімдері мен туындайтын проблемаларды қоса алғанда, жоба бойынша ақпарат Толық көрсетілетін инвестициялық жобалардың бірыңғай тізбесіне осы жобаны енгізеді.

11
Жауапты орындаушы жобаны іске асыру сатысында сүйемелдейді

Тұрақты негізде инвестициялық жобаны іске асыру мерзімдеріне және оны іске асыру кезінде туындайтын проблемаларға мониторинг жүргізіледі.

Проблемалар туындаған кезде жауапты орындаушы проблеманы толық шешкенге дейін инвестормен, мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, даму институттарымен өзара іс-қимыл жасайды.

12
Жауапты орындаушы жобаны іске асырылған тізілімге енгізеді

Инвестициялық жоба пайдалануға берілгеннен кейін жауапты орындаушы осы жобаны Қарағанды облысының іске асырылған жобалар тізбесіне енгізеді.